jQuery ile <input> alanlarına girilecek karakterleri sınırlandırma

Kullanıcıların <input> alanlarında girebileceği karakteri sınırlandırmak için, keydown işlemi için bir fonksiyon tanımlayarak gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Aynı işlemi keypress işlemi için yaptığınızda farklı tarayıcılarda sorun yaşayabilirsiniz. Aşağıdaki kodlar ile; numgir sınıfından tanımlanmış olan <input> alanlarında sadece 0-9 arasındaki rakam tuşları ile Backspace, Delete ve sol ve sağ ok tuşları aktif olarak kullanılabilir.

<html>
<head>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() { 			
   $('.numgir').keydown(function(event) {
     var key = window.event ? event.keyCode : event.which;
     return ((key > 47 && key < 58) key==8 || key==46 || key==37 || key==39);
   });
  });
</script>

</head>

<body>

<input id='sayi1' class='numgir' name='sayi1' type='text' value='' size='3' maxlength='3'>

</body>
</html>