WinAPI'de ShellExecuteEx() fonksiyonu ile MySQL veri yedekleme (backup)

MySQL'de veritabanını üzerinde yedekleme (backup) işlemlerini mysqldump.exe programı ve yedeklenen veriyi yeniden yükleme işlemlerini mysql.exe programı ile komut satırında yapmak istediğinizde aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz:

MySQL Sunucunun kurulu olduğu dizinin "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin" olduğu varsayılarak:

Aşağıdaki komut dbase_adi adlı veritabanının yedeğini C: sürücüsündeki yedek klasörü altına veri.sql dosyası adı ile alır:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin>mysqldump.exe --port=3306 -u root -pparola dbase_adi --result-file C:\yedek\veri.sql

Aşağıdaki komut C: sürücüsündeki yedek klasörü altında bulunan veri.sql dosyasındaki verileri dbase_adi adlı veritabanına aktarır:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin>mysql.exe --database=dbase_adi --port=3306 -u root -pparola < C:\yedek\veri.sql

Aynı işlemi, işlem pencerelerini ekranda göstermeden, C programlama dilinde WinAPI komutları gerçekleştirmek için aşağıdaki satırları kullanabilirsiniz:

VeriYedYuk(0); /* Veritabanını yedekleme (backup) */
VeriYedYuk(1); /* Veritabanını geri yükleme */

BOOL VeriYedYuk(int islem)
{
 SHELLEXECUTEINFO shellexecuteinfo;
 char cpath[4096];
 DWORD retval = 0;
 DWORD dwExitCode = 0;
 char cdizi[1000];

 ZeroMemory( &shellexecuteinfo, sizeof(SHELLEXECUTEINFO));
 shellexecuteinfo.cbSize = sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
 shellexecuteinfo.fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
 shellexecuteinfo.hwnd = hwndPanelFat;
 shellexecuteinfo.lpVerb = "open";
 if (islem==0) {
   shellexecuteinfo.lpFile = "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqldump.exe";
   shellexecuteinfo.lpParameters = "--port=3306 -u root -pparola dbase_adi --result-file C:\yedek\veri.sql";
 }
 else {
   retval = GetShortPathName("C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin", cpath, 4096);
   if (retval == 0) {
     return 0;
   }
   shellexecuteinfo.lpFile = "cmd.exe";
   sprintf (cdizi, "/C %s\mysql.exe --database=dbase_adi --port=3306 -u root -pparola < C:\yedek\veri.sql", cpath);
   shellexecuteinfo.lpParameters = cdizi;
 }
 shellexecuteinfo.lpDirectory = NULL;
 shellexecuteinfo.nShow = SW_HIDE;
 shellexecuteinfo.hInstApp = NULL;

 if (ShellExecuteEx(&shellexecuteinfo)) {
   if (shellexecuteinfo.hProcess != NULL) {
     WaitForSingleObject(shellexecuteinfo.hProcess, INFINITE);

     if (GetExitCodeProcess(shellexecuteinfo.hProcess, &dwExitCode)) {
       if (dwExitCode) {
         return 0;
       }
       CloseHandle(shellexecuteinfo.hProcess);
     }
     else {
       MessageBox(NULL, "GetExitCodeProcess() fonksiyon hatası", "Fonksiyon hatası", MB_OK | MB_ICONWARNING);
     }
     CloseHandle(shellexecuteinfo.hProcess);
   }
 }
 else {
   MessageBox(NULL, "ShellExecuteEx() fonksiyon hatası", "Fonksiyon hatası", MB_OK | MB_ICONWARNING);
   return 0;
 }

 return 1;
}