$_SESSION değişkeni ile PHP dosyalar arasında veri aktarımı

$_SESSION değişkenini kullanarak içinde bulunduğunuz bir PHP dosyasındaki farklı veri türlerinden değerleri diğer bir PHP dosyasına aktarabilirsiniz.

<?php
  // dosya01.php
  session_start();

  $_SESSION['bilgi'] = 'Karakter dizisi değeri';
  $_SESSION['sayi']  = 127;

  echo $_SESSION['bilgi'] . '<br/>';
  echo $_SESSION['sayi'] . '<br/><br/>';	
	
  echo "<a href='dosya02.php'>Dosya 2</a>";
?>
<?php
  // dosya02.php
  session_start();

  echo $_SESSION['bilgi'] . '<br/>';
  echo $_SESSION['sayi'] . '<br/><br/>';
	
  echo "<a href='dosya01.php'>Dosya 1</a>";	
?>

Yukarıdaki dosyaları sırasıyla çalıştırdığınızda, dosya01.php dosyasında oluşturulan 2 adet $_SESSION değeri ekrana yazılır. Daha sonra dosya02.php dosyasında aynı değerler tekrar ekrana yazılır.