MySQL'de tablo AUTO_INCREMENT değerini ayarlama

MySQL Sunucu üzerinde yer alan bir tablonun AUTO_INCREMENT değeri ile ilgili işlemler yapılırken bazen sorun yaşanabilir ve hata mesajları alınabilir.

Bu durumda, tablonun AUTO_INCREMENT değeri yeniden düzenlenebilir.

Aşağıdaki MySQL komutu ile işlem yapılan tablonun AUTO_INCREMENT değerini, 1 sayısına değil, otomatik artan değerleri içeren sütunda yer alan maksimum değerin bir fazlasına ayarlar.

Örneğin, eğer otomatik artan değerleri içeren sütunda yer alan maksimum değer 25 ise, AUTO_INCREMENT değeri 26 olarak ayarlanır.

ALTER TABLE table_name AUTO_INCREMENT = 1