jQuery ile aktif menü seçeneğini belirleme

Web sitelerinde bir menü seçeneği seçerek sayfa değiştirmelerde, seçilen sayfanın hangisi olduğunu menü üzerinde göstermek için aşağıdaki yöntem uygulanabilir.

<html>
<head>

<style type="text/css">
  .active {
    font-weight: bold;
    color: #FF0000;	
  }
<style>

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() { 			
    var path = location.pathname.substring(1); // Aktif sayfa
    // Eğer aktif sayfa tanımlaması içinde alt dizinler varsa ve sadece dosya adını 
    // elde etmek gerekirse
    if (path.lastIndexOf("/")) path = path.substr(path.lastIndexOf("/") + 1); 
    // Aktif sayfanın içinde yer aldığı href tanımlamasını içeren li seçeneğine
    // active özelliği eklenir.
    if (path) $('.plink a[href$="' + path + '"]').parent("li").addClass("active");
  });
</script>

</head>

<body>

<div>
  <ul>
    <li class="plink"><a href="menu01.html">Menü 1</a></li>
    <li class="plink"><a href="menu02.html">Menü 2</a></li>
    <li class="plink"><a href="menu03.html">Menü 3</a></li>
    <li class="plink"><a href="menu04.html">Menü 4</a></li>
  </ul>	
</div>

</body>
</html>