Windows API

Kontroller

Kontroller Windows uygulamalarının temel yapısını oluşturur. Kontroller, kullanıcının programla iletişimini sağlayan ve girdiği verileri kullanılmak üzere programa ileten program elemanlarıdır. Programa ekleyeceğimiz her kontrol, aslında program ana penceresi altında oluşturacağımız bir alt penceredir. Program içinde yer alan bütün kontroller bir pencere olarak oluşturulur. Oluşturulan kontrol pencereleri ana program penceresine veya kendisine ait bir mesaj işlem fonksiyonunu kullanabilir.

Kontrol penceresi oluşturulurken, CreateWindowEx() fonksiyonunun lpClassName parametresi için aşağıda gösterilen sistemdeki ön tanımlı değerlerden biri kullanılır. Kullanılan sistem değerine bağlı olarak CreateWindowEx() fonksiyonunun dwStyle parametresi farklı değerler alabilir.

STATIC, EDIT, BUTTON, LISTBOX, COMBOBOX, RICHEDIT_CLASS, SCROLLBAR, MDICLIENT