Windows API

Windows API Programlamaya Giriş

Windows API (Application Programming Interface) 32 ve 64 bit Windows işletim sistemleri için özellikle C ve C++ programlama dillerinde kullanılan uygulama geliştirme arayüzüdür. Windows API, geliştirilen uygulamaların işletim sistemi ile iletişimini sağlar. Farklı bir ifade ile, geliştirilen uygulamalar ile Windows API kullanıldığında, Windows işletim sistemi içinde .dll dosyalarda yerleşik olarak bulunan fonksiyon, veri ve yapıların uygulama içinde kullanılmasını sağlar.

Sistem fonksiyonları olarak adlandırılan Windows API fonksiyonları Windows işletim sistemi ile birlikte yüklenir ve Windows sistem klasörleri altındaki .dll uzantılı dosyalarda yer alırlar. Geliştirilecek uygulamaların başına eklenen <windows.h> başlık dosyası ile birlikte uygulamalara dahil edilerek kullanılırlar.

Windows API ile kullanılabilecek fonsiyonlar temel olarak 4 gruba ayrılır:

Windows API dosyalarının temelini kernel32.dll, user32.dll ve gdi32.dll dosyaları oluşturur.

Windows API kullanarak siyah ekranlı DOS ortamında geliştirdiğimiz uygulamalar yerine Windows ortamına uygun grafik özelliklerine sahip uygulamalar geliştirebiliriz.