PHP Programlama

PHP Uygulamalar

Php ve MySQL

PHP Veri Türleri

PHP'de 4 farklı temel veri türü vardır:

PHP'de 2 bileşik veri türü vardır:

PHP'de 2 özel veri türü vardır:

Ayrıca, PHP'de kullanılan sözde veri türleri ve değişkenler vardır:

<html>
<body>

<?php 

  $var_bool = TRUE;        // boolean değer
  $var_int = 21;         // integer değer
  $var_float = 217.234;      // float değer
  $var_str1 = "PHP veri türleri"; // string (karakter dizisi)
  $var_str2 = 'PHP değişkenler'; // string (karakter dizisi - " " yerine ' ')

  echo "boolean değer: $var_bool</br>";
  echo "integer değer: $var_int</br>";
  echo "float değer: $var_float</br>";
  echo "karakter dizisi: $var_str1</br>";
  echo "karakter dizisi: $var_str2</br>";

?>

</body>
</html>

Yukarıdaki dosyayı çalıştırdığınızda, web taracıyınızda aşağıdaki ifadeler karşınıza çıkar:

boolean değer: 1
integer değer: 21
float değer: 217.234
karakter dizisi: PHP veri türleri
karakter dizisi: PHP değişkenler

Yukarıdaki PHP dosyasında, birer adet boolean, integer ve float değer sırasıyla $var_bool, $var_int ve $var_float adlı değişkenlere, iki adet string değer ise sırasıyla $var_str1 ve $var_str2 adlı değişkenlere atanır. Daha sonra, değişken değerleri sırasıyla ekrana yazılır.

PHP değişkenler $ işareti ile başlayan bir değişken adı ile tanımlanır. Değişkenler veri türü değerlerini yerleştirmek için kullanılır.

PHP'de karakter dizilerini hem " " hem de ' ' ifadeleri arasında tanımlayabilirsiniz.

PHP boolean veri tipinde TRUE değeri 1, FALSE değeri 0 olarak ekrana yazılır.