Programlama

Web Programlama

Veritabanı

Video Anlatımlar

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda gösterme

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda göstermek için ListView_SetItemState() ve ListView_EnsureVisible() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

ListView_SetExtendedListViewStyle() fonksiyonu ile birlikte LVS_EX_FULLROWSELECT parametresini kullanarak Seçili satırın tamamının seçilmesini sağlayabiliriz.

Detaylar