Programlama

Web Programlama

Veritabanı

Video Anlatımlar

WinAPI'de ShellExecuteEx() fonksiyonu ile MySQL veri yedekleme (backup)

MySQL'de veritabanını üzerinde yedekleme (backup) işlemlerini mysqldump.exe programı ve yedeklenen veriyi yeniden yükleme işlemlerini mysql.exe programı ile komut satırında yapmak istediğinizde aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz:

MySQL Sunucunun kurulu olduğu dizinin "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin" olduğu varsayılarak:

Aşağıdaki komut dbase_adi adlı veritabanının yedeğini C: sürücüsündeki yedek klasörü altına veri.sql dosyası adı ile alır:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin>mysqldump.exe --port=3306 -u root -pparola dbase_adi --result-file C:\yedek\veri.sql

Aşağıdaki komut C: sürücüsündeki yedek klasörü altında bulunan veri.sql dosyasındaki verileri dbase_adi adlı veritabanına aktarır:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin>mysql.exe --database=dbase_adi --port=3306 -u root -pparola < C:\yedek\veri.sql

Aynı işlemi, işlem pencerelerini ekranda göstermeden, C programlama dilinde WinAPI komutları gerçekleştirmek için aşağıdaki satırları kullanabilirsiniz:

VeriYedYuk(0); /* Veritabanını yedekleme (backup) */
VeriYedYuk(1); /* Veritabanını geri yükleme */

BOOL VeriYedYuk(int islem)
{
 SHELLEXECUTEINFO shellexecuteinfo;
 char cpath[4096];
 DWORD retval = 0;
 DWORD dwExitCode = 0;
 char cdizi[1000];

 ZeroMemory( &shellexecuteinfo, sizeof(SHELLEXECUTEINFO));
 shellexecuteinfo.cbSize = sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
 shellexecuteinfo.fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
 shellexecuteinfo.hwnd = hwndPanelFat;
 shellexecuteinfo.lpVerb = "open";
 if (islem==0) {
   shellexecuteinfo.lpFile = "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqldump.exe";
   shellexecuteinfo.lpParameters = "--port=3306 -u root -pparola dbase_adi --result-file C:\yedek\veri.sql";
 }
 else {
   retval = GetShortPathName("C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin", cpath, 4096);
   if (retval == 0) {
     return 0;
   }
   shellexecuteinfo.lpFile = "cmd.exe";
   sprintf (cdizi, "/C %s\mysql.exe --database=dbase_adi --port=3306 -u root -pparola < C:\yedek\veri.sql", cpath);
   shellexecuteinfo.lpParameters = cdizi;
 }
 shellexecuteinfo.lpDirectory = NULL;
 shellexecuteinfo.nShow = SW_HIDE;
 shellexecuteinfo.hInstApp = NULL;

 if (ShellExecuteEx(&shellexecuteinfo)) {
   if (shellexecuteinfo.hProcess != NULL) {
     WaitForSingleObject(shellexecuteinfo.hProcess, INFINITE);

     if (GetExitCodeProcess(shellexecuteinfo.hProcess, &dwExitCode)) {
       if (dwExitCode) {
         return 0;
       }
       CloseHandle(shellexecuteinfo.hProcess);
     }
     else {
       MessageBox(NULL, "GetExitCodeProcess() fonksiyon hatası", "Fonksiyon hatası", MB_OK | MB_ICONWARNING);
     }
     CloseHandle(shellexecuteinfo.hProcess);
   }
 }
 else {
   MessageBox(NULL, "ShellExecuteEx() fonksiyon hatası", "Fonksiyon hatası", MB_OK | MB_ICONWARNING);
   return 0;
 }

 return 1;
}