Java Programlama

Java'da Komut Satırı Türkçe Karakter Sorunları

Java prgoramlarını komut satırını kullanarak derlemek istediğinizde, eğer Türkçe karakterler düzgün bir şekilde ekranda gösterilmiyorsa, bu sorunu gidermek için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

1. System.console() komutu kullanarak (Java 1.6 ve daha yüksek sürümler için)

System.out.println() yerine bu komut kullanılır.

class javaprog {
 public static void main(String[] args){  
  System.console().writer().println("üğişçöıÜĞİŞÇÖI");
 }
}

Komut satırında aşağıdaki satırları yazdığınızda program Türkçe karakterleri System.console().writer().println() komutu ile düzgün bir şekilde gösterecek şekilde derlenir ve çalışır:

C:\>java javaprog
üğişçöıÜĞİŞÇÖI

2. JVM'yi başlatırken dosya kodlamayı tanımlayarak (Java 1.5 ve daha önceki sürümler için)

Bu durumda System.out.println() komutu kullanılabilir.

class javaprog {
 public static void main(String[] args){  
  System.out.println("üğişçöıÜĞİŞÇÖI");
 }
}

Komut satırında aşağıdaki satırları yazdığınızda program Türkçe karakterleri düzgün bir şekilde gösterecek şekilde derlenir ve çalışır:

C:\>java -Dfile.encoding=Cp850 javaprog
üğişçöıÜĞİŞÇÖI

3. Java kodu içinde kodlama yöntemini belirleyerek (Java 1.5 ve daha önceki sürümler için)

import java.io.*;

class javaprog {
  public static void main(String[] args) {
   PrintStream ps = null;

   try {
    ps = new PrintStream(System.out, true, "Cp857");
   }
   catch (UnsupportedEncodingException error) {
    System.err.println(error);
    System.exit(0);
   }
   ps.println("üğişçöıÜĞİŞÇÖI");
  }
}

Komut satırında aşağıdaki satırları yazdığınızda program Türkçe karakterleri düzgün bir şekilde gösterecek şekilde derlenir ve çalışır:

C:\>java javaprog
üğişçöıÜĞİŞÇÖI