Android

Android Virtual Device (AVD) Oluşturma

Bir Android uygulamasını çalıştırmak için bir Android Emulatör'üne ihtiyacımız olacak. Emulatörü çalıştırmadan önce, bir Android Virtual Device (AVD) oluşturmanız gerekir.

Android Virtual Device (AVD) oluşturmak için:

1. Eclipse programını çalıştırdıktan sonra, karşınıza gelen ekranda Window-AVD Manager menü seçeneğine tıklayın:

2. Karşınıza gelen ekranda New butonuna basın:

3. Karşınıza gelen pencerede Name ile gösterilen bölüme herhangi bir isim girin. Target ile gösterilen bölümde Android 4.0.3 - API Level 15 seçeneğini ve CPU/API ile gösterilen bölümde ARM (armeabi-v7a) seçeneğini seçin. Sonra, Create AVD butonuna basın:

4. Böylece, Android Sanal Aygıtı (AVD)'nı oluşturmuş olduk. Karşınıza gelen pencerede oluşturulan AVD'yi seçtikten sonra, Start butonuna basın:

5. Karşınıza gelen pencerede oluşturulan AVD'yi seçtikten sonra, Launch butonuna basın:

6. Artık, Android Sanal Aygıtı (AVD) kullanıma hazır durumdadır.

Böylece, Android uygulamaları için sistemimiz hazır hale geldi.