Programlama

Web Programlama

Veritabanı

Video Anlatımlar

Windows API ile Tab Kontrolü Oluşturma

Windows API ile bir tab kontrolü oluşturmak için CreateWindowEx() fonksiyonunun ikinci parametresinde WC_TABCONTROL değerini kullanmamız gerekir. Bu ifadenin tanımı da commctrl.h başlık dosyasında yer aldığından bu dosya programımıza dahil edilmelidir.

Windows API ile Panel Oluşturma

Windows API ile kullanılmak üzere sistem tarafından önceden tanımlanmış bir panel kontrolü yoktur. Statik kontrol kullanarak veya yeni bir Windows sınıfı tanımlayarak bir panel kontrolü oluşturabiliriz.

WinAPI'de İcon, Bitmap, Owner drawn, Subclass, Custom draw ve WM_CTLCOLORBTN yöntemleri ile buton oluşturma

WinAPI tabanlı programlarda bir çok yöntemle oluşturduğumuz butonlar kullanabiliriz. Icon, bitmap, owner drawn, subclass, custom draw ve WM_CTLCOLORBTN yöntemleri ile buton oluşturabiliriz.

Windows API'de yazıcı işlemlerini gerçekleştirme

Windows API'de yazıcı işlemlerini gerçekleştirmek için Print Spooler API ve GDI Print API fonksiyonlarını kullanabiliriz.

Windows API'de ComboBox kontrolünün seçili değerini değiştirme

Windows API'de Windows API'de CBS_DROPDOWNLIST parametresi ile oluşturulan ComboBox kontrolünün seçili değerini değiştirmek için Windows tarafından sağlanan tek bir fonksiyon ya da makro bulunmamaktadır.

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda gösterme

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda göstermek için ListView_SetItemState() ve ListView_EnsureVisible() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

Windows API'de bir kontrolün fare resmini değiştirme

Windows API'de bir kontrol üzerine geldiğimizde fare resmini değiştirmek için WM_SETCURSOR mesajını kullanabiliriz.

Birden fazla Windows programını tek bir BAT dosyası üzerinden çalıştırma

Bilgisayarımızda bulunan programlardan bir veya daha fazlasını tek bir komutla çalıştırmak için batch dosyası (.bat) kullanabiliriz.