Programlama

Web Programlama

Veritabanı

Video Anlatımlar

Windows API'de yazıcı işlemlerini gerçekleştirme

Windows API'de yazıcı işlemlerini gerçekleştirmek için Print Spooler API ve GDI Print API fonksiyonlarını kullanabiliriz.

Windows API'de ComboBox kontrolünün seçili değerini değiştirme

Windows API'de Windows API'de CBS_DROPDOWNLIST parametresi ile oluşturulan ComboBox kontrolünün seçili değerini değiştirmek için Windows tarafından sağlanan tek bir fonksiyon ya da makro bulunmamaktadır.

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda gösterme

Windows API'de ListView kontrolüne çalışma zamanında eklediğimiz satırı seçme ve ekranda göstermek için ListView_SetItemState() ve ListView_EnsureVisible() fonksiyonlarını kullanabiliriz.

Windows API'de bir kontrolün fare resmini değiştirme

Windows API'de bir kontrol üzerine geldiğimizde fare resmini değiştirmek için WM_SETCURSOR mesajını kullanabiliriz.

Birden fazla Windows programını tek bir BAT dosyası üzerinden çalıştırma

Bilgisayarımızda bulunan programlardan bir veya daha fazlasını tek bir komutla çalıştırmak için batch dosyası (.bat) kullanabiliriz.

Windows API'de form üzerine bir resim ekleme

Windows API'de form üzerine bir resim eklemek için Static kontrol kullanabiliriz. Static kontrol oluştururken SS_ICON parametresini eklememiz gerekir.

Windows API'de bir Buton kontrolü üzerine resim ve yazıyı birlikte ekleme

Windows API'de bir Buton kontrolü üzerine resim ve yazıyı birlikte eklemek için owner-drawn yöntemini kullanabiliriz. Bu durumda, butonun tüm çizim işlemini manuel olarak yapmamız gerekir.

Windows API'de Buton kontrolüne resim ekleme

Proje içinde oluşturacağımız bir resource dosyasına (resource.rc) dahil ettiğimiz bir resim dosyasını LoadImage() fonksiyonu ile okutarak ve BM_SETIMAGE mesajını buton kontrolüne göndererek, buton kontrolüne bir resim ekleyebiliriz.